از سیر تحول سانسور در سینمای هالیوود از قتل چهار ستاره‌ هالیوود تا شکل‌گیری سیستم درجه‌بندی فیلم‌ها

از سیر تحول سانسور در سینمای هالیوود از قتل چهار ستاره‌ هالیوود تا شکل‌گیری سیستم درجه‌بندی فیلم‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس، سانسور موضوعی است که تقریبا در سینمای هر کشوری در سطح کم یا زیاد وجود دارد. سینمای آمریکا (هالیوود) نیز از این امر مستثنی نبوده و چندین دهه است که این موضوع در هالیوود تحت عنوان سیستم درجه‌بندی اعمال می‌شود. در این گزارش نگاهی داریم به چگونگی ورود سانسور به این سینما و…