آیت الله فرحانی در نشست فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان:
پرچم داری معلم انقلابی مقابل نظام سلطه، شکل گیری هویت مستقل در نسل آینده انقلاب، اشرافی گری در مقابل مودب بودن و تدین به دین الهی از جمله شاخص های انقلابی گری از دیدگاه رهبر انقلاب هستند.
رضوی در نشست فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان:
علاوه بر پیگیری مطالبات رهبری و مردم، مطالبات به حق فرهنگیان، سرانه مدارس، حقوق معلمان و.. نیز به صورت جریانی سالم و ارزش مدار که پشتیبان نظام و کمک حال دولت است، پیگیری خواهد شد.
معلمان خوزستانی موفق شدند در سیزدهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان بسیجی کشور سه مقام نخست را کسب نمایند.
آیت الله فرحانی در مجمع سالانه بسیج فرهنگیان خوزستان:
وی با بیان اینکه تربیت فرهنگ انقلابی ماموریت آموزش و پرورش است، افزود: ولایت یعنی انقلابی ماندن در مسیر امام (ره).
1
2
3
4

اخبار

پرچم داری معلم انقلابی مقابل نظام سلطه، شکل گیری هویت مستقل در نسل آینده انقلاب، اشرافی گری در مقابل مودب بودن و تدین به دین الهی از جمله شاخص های انقلابی گری از دیدگاه رهبر انقلاب هستند.
وی با بیان اینکه تربیت فرهنگ انقلابی ماموریت آموزش و پرورش است، افزود: ولایت یعنی انقلابی ماندن در مسیر امام (ره).
هیچ جامعه و تمدنی در مسیر تعالی و توسعه قرار نمی گیرد مگر آنکه به حوزه کتاب و چاپ توجه ویژه داشته باشد که خوشبختانه بسیج فرهنگیان ورود خوبی در این زمینه داشته است.
با سازماندهی ساختاری در بسیج، زمینه حضور افراد متخصصی که به دنبال فعالیت در بسیج بودند، فراهم شد.
ضروری به نظر می رسد تا هم خود وهم جامعه وابسته به خود یعنی جامعه گسترده دانش آموزان را متوجه اهمیت نقش وحضور زن در صحنه های دفاع از ارزشها ودستاورد های انقلاب اسلامی بنماییم.